Už od založení klade společnost Trenkwalder velký důraz na společenskou a sociální zodpovědnost. Vedoucí postavení na evropském trhu je pro nás symbolem úspěchu, stejně jako závazkem.

Jako neustále rostoucí společnost ovlivňujeme i vývoj na pracovním trhu. Vědomě na sebe přebíráme zodpovědnost za toto stále se rozvíjející poslání. Proto jsou pro nás v první řadě důležití lidé. Vytváříme vztahy, které jsou založené na důvěryhodné a dynamické spolupráci s uchazeči a zaměstnavateli.

Přebíráme celospolečenskou zodpovědnost a podporujeme projekty, které jsou v souladu s našimi hodnotami.

Společenská odpovědnost

Systém managementu kvality

Přijali jsme závazek uplatnit ve společnosti nejnovější principy a zásady v oblasti managementu kvality. Své záměry vyjadřuje vedení naší společnosti vypracováním politiky kvality a stanovením jejich cílů pro jednotlivé procesy. Systém managementu kvality společnosti je vytvořený, zdokumentovaný a zavedený na komplexní personální poradenství.

Společnost Trenkwalder, a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality, uděleného certifikační společnosti Tüv Nord. Kromě toho jsme držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání č. 2008/87667- 422/2.

Naše Členství ve WECglobal
(World Employment Confederation-Europe, dříve CIEET)

 

World Employment Confederation logo

Základní hodnoty společnosti Trenkwalder jsou v souladu se standardy WECglobal a proto jsme členem této konfederace poskytovatelů personálních služeb od roku 2014.

WECglobal zastupuje zájmy konzultantů na mezinárodní úrovni, pomáhá členům vykonávat jejich činnosti v právní regulovaném prostředí, prosazuje standardy kvality a činí kroky proti podvodným poskytovatelem těchto služeb.

Cílem WECglobal je především přispět k vytvoření efektivně fungujícího trhu práce.

Trenkwalder akademie 2017-2018

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu: Celkem 76 zaměstnanců žadatele. Zapojeni zaměstnanci se budou účastnit vzdělávacích kurzů z těchto oblastí:

  • Specializované IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Jazykové vzdělávání
  • Interní lektor
Realizátor projektu

Trenkwalder a.s.

IČ: 25857011

Heřmanická 1648/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Kontaktní osoba

Mgr. Květa Kupčáková

tel: +420 553 105 133

mail: k.kupcakova@trenkwalder.com