Už od založení klade společnost Trenkwalder velký důraz na společenskou a sociální zodpovědnost. Vedoucí postavení na evropském trhu je pro nás symbolem úspěchu, stejně jako závazkem.

Jako neustále rostoucí společnost ovlivňujeme i vývoj na pracovním trhu. Vědomě na sebe přebíráme zodpovědnost za toto stále se rozvíjející poslání. Proto jsou pro nás v první řadě důležití lidé. Vytváříme vztahy, které jsou založené na důvěryhodné a dynamické spolupráci s uchazeči a zaměstnavateli.

Přebíráme celospolečenskou zodpovědnost a podporujeme projekty, které jsou v souladu s našimi hodnotami.

Společenská odpovědnost

Systém managementu kvality

Přijali jsme závazek uplatnit ve společnosti nejnovější principy a zásady v oblasti managementu kvality. Své záměry vyjadřuje vedení naší společnosti vypracováním politiky kvality a stanovením jejich cílů pro jednotlivé procesy. Systém managementu kvality společnosti je vytvořený, zdokumentovaný a zavedený na komplexní personální poradenství.

Společnost Trenkwalder, a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality, uděleného certifikační společnosti Tüv Nord. Kromě toho jsme držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání č. 2008/87667- 422/2.

Naše Členství ve WECglobal
(World Employment Confederation-Europe, dříve CIEET)

 

World Employment Confederation logo

Základní hodnoty společnosti Trenkwalder souzní se standardy WECglobal a proto jsme členem této konfederace poskytovatelů personálních služeb od roku 2014.

WECglobal zastupuje zájmy konzultantů na mezinárodní úrovni, pomáhá členům vykonávat jejich činnosti v právní regulovaném prostředí, prosazuje standardy kvality a činí kroky proti podvodným poskytovatelem těchto služeb.

Cílem WECglobal je především přispět k vytvoření efektivně fungujícího trhu práce.