Už od založení klade společnost Trenkwalder velký důraz na společenskou a sociální zodpovědnost. Vedoucí postavení na evropském trhu je pro nás symbolem úspěchu, stejně jako závazkem.

Jako neustále rostoucí společnost ovlivňujeme i vývoj na pracovním trhu. Vědomě na sebe přebíráme zodpovědnost za toto stále se rozvíjející poslání. Proto jsou pro nás v první řadě důležití lidé. Vytváříme vztahy, které jsou založené na důvěryhodné a dynamické spolupráci s uchazeči a zaměstnavateli.

Přebíráme celospolečenskou zodpovědnost a podporujeme projekty, které jsou v souladu s našimi hodnotami.

Společenská odpovědnost

Systém řízení

Přijali jsme závazek uplatnit ve společnosti nejnovější principy a zásady v oblasti řízení a kvality. Své záměry vyjadřuje vedení naší společnosti vypracováním politiky kvality a stanovením cílů řízení pro jednotlivé procesy. Systém řízení společnosti je vytvořený, zdokumentovaný a zavedený na komplexní personální poradenství.

Společnost Trenkwalder, a.s. je držitelem certifikátu systému řízení, uděleného certifikační společností DNV GL. Kromě toho jsme držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání, vydané Úřadem práce ČR, generální ředitelství, č.j. UPCR-2017/108584/5 ze dne 24.1.2018.

Naše Členství ve WECglobal
(World Employment Confederation-Europe, dříve CIEET)

 

World Employment Confederation logo

Základní hodnoty společnosti Trenkwalder jsou v souladu se standardy WECglobal a proto jsme členem této konfederace poskytovatelů personálních služeb od roku 2014.

WECglobal zastupuje zájmy konzultantů na mezinárodní úrovni, pomáhá členům vykonávat jejich činnosti v právní regulovaném prostředí, prosazuje standardy kvality a činí kroky proti podvodným poskytovatelem těchto služeb.

Cílem WECglobal je především přispět k vytvoření efektivně fungujícího trhu práce.

Trenkwalder akademie 2017-2018

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu: Celkem 76 zaměstnanců žadatele. Zapojeni zaměstnanci se budou účastnit vzdělávacích kurzů z těchto oblastí:

  • Specializované IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Jazykové vzdělávání
  • Interní lektor
Realizátor projektu

Trenkwalder a.s.

IČ: 25857011

Heřmanická 1648/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Kontaktní osoba

Mgr. Květa Kupčáková

tel: +420 553 105 133

mail: k.kupcakova@trenkwalder.com