Blog & news

Vizitka dobrého uchazečeVizitka dobrého uchazeče
Vizitka dobrého uchazeče

TRK Marketing

about 2 months ago

1 min read

Vizitka dobrého uchazeče

Plánování kariéry je důležitý krok, který dokáže do velké míry ovlivnit nejen Vaše profesní směřování, ale i celkovou spokojenost s novým zaměstnáním. Abyste byli ideálním uchazečem pro více zaměstnavatelů, stačí dodržovat jen pár zlatých pravidel.

Životopis
Rozbíhat nebo měnit směřování Vaší kariéry bude jednodušší se správně napsaným životopisem. Abyste na první pohled zaujali, je důležité vejít se do dvou stran, přitom byste měli předložit jen klíčové údaje a ve správném pořadí:

 • Hlavička: Jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje, odkaz na LinkedIn profil.

 • Resumé: Shrnutí nejrelevantnějších profesních zručností a osobnostních předpokladů v jedné, maximálně dvou větách.

 • Praxe: Výstižný popis Vašich pracovních zkušeností od aktuální po nejstarší.

 • Vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání s postupností od nejvyššího po nejnižší, případně dodatečné certifikáty a studijní pobyty.

 • Jazyky: Úrovně jazykových znalostí (porozumění, hovoření, psaní) vycházející ze Společného evropského referenčního rámce (CEF úrovně).

 • Zručnosti: Osobnostní, technické, teoretické, řidičské.

 • Projekty: Dobrovolné a zajímavé projekty mimo práci.

 • Reference: doporučení od nadřízených nebo profesorů.


Motivační dopis
Když se ucházíte o konkrétní pracovní pozici, tak právě motivační dopis je tím dokumentem, který může rozhodnout o pozvání na pohovor. Proto bez ohledu na to, jestli ho při popisu výběrového procesu vyžadují anebo ne, čas věnovaný jeho přizpůsobování konkrétní pracovní pozici se určitě vyplatí. Kromě toho si při psaní příslušného textu lépe uvědomíte Vaše charakteristické vlastnosti a důležité zručnosti, ze kterých můžete na pohovoru vycházet. Dobrý motivační dopis je:

 • Aktualizovaný a v souladu s každým ucházením se o pracovní nabídku.

 • Upřímný v předkládaných informacích.

 • Vystihující Vaši kvalifikaci spojenou s předpoklady na danou pozici.

 • Stylisticky a gramaticky správný.

 • Formální.


Průvodní text
Při posuzování kandidátů má velkou váhu i průvodní text v mailové komunikaci. Jde o úplně první projev z Vaší strany, který by měl vhodně uvést přiložený životopis a motivační dopis. Právě tady se očekává odůvodnění Vašeho zájmu o danou pozici.
Pokud je pro danou pozici motivační dopis podmínkou, tak je vhodné do průvodního textu shrnout nejpodstatnější informace, které Vás na danou pozici mohou doslova prodat.

Reference
Smysl různých posudků a doporučení od nadřízených, případně jiných vážených spolupracovníků, nabírá v dnešní době na váze. Existují 2 formy a jejich vnímání z personálního hlediska: 

 • písemná – formální a s rezervou

 • telefonická – upřímná a cílená

Z tohoto důvodu se často stane, že bez ohledu na ucelenou písemnou referenci si personalista dodatečně ověří fakta po telefonu.

Informovanost
Abyste ze sebe dostali to nejlepší, připravte se na nejhorší! Co všechno je třeba si před pohovorem nastudovat?

 • Souhrnné informace o segmentu ve kterém společnost působí

 • Zaměřujte se na klíčové fáze v rámci Vaší dosavadní kariéry

 • V případě, že Vám chybí pracovní zkušenosti, zaměřte se ještě více na Vaše silné stránky

 • Prodejte své zručnosti a zkušenosti na konkrétních příkladech

 • Zamyslete se, proč jste právě Vy vhodným kandidátem na obsazovanou pozici

 • Přichystejte si aspoň 2 doplňující otázky


První dojem
Při osobním kontaktu s personalistou a potenciálním nadřízeným vědomosti nestačí. Důležité  jsou i upravený zevnějšek a vystupování, proto si za každých okolností snažte zachovat chladnou hlavu a chovejte se co nejvíc přirozeně.
S mírnou nervozitou se na pohovorech počítá, no dejte si záležet na těchto podvědomých signálech:

 • pevný stisk ruky

 • jednoznačná řeč a postoj těla

 • správné dýchání

Read More
Díl 6 - Legislativní změny pro zaměstnance v roce 2023Díl 6 - Legislativní změny pro zaměstnance v roce 2023
Díl 6 - Legislativní změny pro zaměstnance v roce 2023

Mgr. Květa Kupčáková

10 months ago

4 min read

Díl 6 - Legislativní změny pro zaměstnance v roce 2023

Žádosti o flexibilní formy práce a další změny

V předchozích dílech našeho seriálu o chystaných změnách v zákoníku práce jsme se věnovali jednotlivým rozsáhlejším blokům a jak jsme slíbili, shrnujeme ještě další dílčí změny.
Novela zákoníku je již schválená, senátní pozměňovací návrhy byly zamítnuty, takže nyní už můžeme jen čekat, jak rychle se legislativní proces ukončí. Novela by měla tady platit pravděpodobně od 1.10. nebo od 1.11.2023, s tím, že ustanovení o dovolené u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr budou účinná až od 1.1.2024

Žádosti o flexibilní formy práce (§241 – 241 a)

Některé skupiny zaměstnanců mohou nově požádat o práci na dálku (Home office). Žádost je nenároková a zaměstnavatel bude mít pouze povinnost písemně zaměstnanci zdůvodnit, proč jeho žádosti nevyhověl. Pokud zaměstnavatel své zamítnutí žádosti písemně nezdůvodní, hrozí mu pokuta 200 tisíc Kč.

Požádat mohou tyto skupiny zaměstnanců

 • Zaměstnanci, kteří pečují o děti do 9 let

 • Zaměstnanci, kteří pečují o osobu závislou na péči ve stupni II.,III. a IV.

 • Těhotné zaměstnankyně


Stejně tak mohou tito zaměstnanci požádat o kratší úvazek nebo o jinou úpravu pracovní doby, s tím rozdílem, že zde mohou žádat i zaměstnanci pečující o děti až do 15 let.

Zde je však zásadní rozdíl v tzv. „nárokovosti“. Zaměstnavatel je totiž povinen žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Žádné jiné důvody by k zamítnutí žádosti vést neměly. Stejně tak je zaměstnavatel povinen zaměstnanci své zamítnutí písemně zdůvodnit. Odkazovat se v zamítnutí na vážné provozní důvody znamená, že tyto skutečně musí existovat a zaměstnavatel je povinen v případě sporu je i prokázat (což v praxi není vůbec tak jednoduché). Pokud zaměstnavatel nevyhoví žádosti bez existence vážných provozních důvodů, hrozí mu pokuta až 300 tisíc Kč.

Pokud nastane situace, že zaměstnanec bude naopak chtít obnovit svou původní pracovní dobu, pak platí, že zaměstnavatel je rovněž povinen poskytnout písemné zdůvodnění, jestliže žádost zamítá. Žádost na obnovení původních podmínek již nároková není.

Žádost o neplacenou rodičovskou dovolenou (§196)

I v současné době je v praxi běžné, že zaměstnankyně a zaměstnanci žádají o rodičovskou dovolenou písemně a bývá zde i uvedena doba, na jakou se volno žádá. V novele je toto nově již pevně ukotveno. Nově tedy již musí být žádost písemná, musí v ní být uvedena doba trvání rodičovské dovolené (maximálně do 3 let věku dítěte) a měla by být podána nejpozději do 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou.

Úpravy u odpočinku mezi směnami a týdenního odpočinku (§90-93)

Dochází k nové formulaci nepřetržitého odpočinku mezi směnami na denní odpočinek, tzn, že zaměstnanci musí být během 24 hodin poskytnut nepřetržitý odpočinek v délce 11 hodin (mladistvým 12), výjimečně může být zkrácen na 8h, ale následující odpočinek musí být o dobu zkrácení prodloužen. Do tohoto cyklu dvaceti čtyř hodin se musí vejít i případná práce přesčas. Dále došlo ke zpřesnění formulace, kdy týdenní nepřetržitý odpočinek v rozsahu 35 hodin týdně, je potřeba zaměstnanci nejen naplánovat, ale i fakticky poskytnout.

Nyní nás tedy již čeká náročné období implementace změn do firemních praxí a my držíme všem palce, aby byl průběh tohoto procesu hladký.

Read More
Výhody agenturního zaměstnáváníVýhody agenturního zaměstnávání
Výhody agenturního zaměstnávání

TRK Marketing

11 months ago

2 min read

Výhody agenturního zaměstnávání

Agentura práce nabízí uchazečům o zaměstnání širokou škálu pracovních nabídek a dalších služeb.

Jaké jsou výhody agenturního zaměstnávání?


 • Pomáhá urychlit nástup do nového zaměstnání a také pomáhá firmám velmi rychle obsadit pracovní místo.

 • Šetří náklady a čas na hledání nového pracovníka. Jménem společnosti vyhledává kandidáty, vede s nimi pohovory, vyřizuje papírování potřebné k nástupu atd.

 • Nabídka flexibilní práce: Někteří zaměstnanci dávají přednost dočasnému zaměstnání, aby získali znalosti a zkušenosti, a po nějaké době si chtějí najít stálé místo - mohou tak zůstat ve stejné společnosti nebo si najít novou práci. Dočasný zaměstnanec může také pomoci dočasně obsadit pracovní místo, zatímco se hledají stálí zaměstnanci.


Mnoho pracovních nabídek najdete zde.

Read More
Díl 5 - Legislativní změny pro zaměstnance v roce 2023Díl 5 - Legislativní změny pro zaměstnance v roce 2023
Díl 5 - Legislativní změny pro zaměstnance v roce 2023

Mgr. Květa Kupčáková

11 months ago

6 min read

Díl 5 - Legislativní změny pro zaměstnance v roce 2023

Elektronické uzavírání smluv a doručování písemností zaměstnavatelem po novele ZP

V minulém příspěvku jsme avizovali, že tento pátý díl bude již posledním dílem našeho seriálu o legislativních změnách, ale abych vás nezatěžovali příliš dlouhým čtením, rozhodli jsme se i s ohledem na další aktualizaci návrhů ze strany senátu, zaměřit se dnes jen na jedno téma a zbylá témata, včetně nových senátních návrhů na úpravy, probrat ještě v dalším díle.

V tomto díle se tedy podrobněji podíváme na nová pravidla elektronického uzavírání smluv a jejich doručování zaměstnanci.

Je třeba si říct, že i ve stávajících podmínkách zákoníku práce lze za určitých okolností elektronicky uzavírat a doručovat písemnosti zaměstnanci. Současná úprava je však poměrně rigidní a v běžné praxi zaměstnavatelů téměř nerealizovatelná. Pojďme se tedy podívat na konkrétní pravidla, která nás po schválení novely v této oblasti čekají.

Pro přehlednost si rozdělme doručování do dvou okruhů:

 • Pravidla pro zjednodušené elektronické doručování

 • Pravidla pro elektronické doručování do vlastních rukou


Pravidla pro zjednodušené elektronické doručování (§21 ZP)

Pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejich změny nebo ukončování dohodou (dvoustranná ujednání) lze realizovat elektronicky za těchto podmínek:

 • Zaměstnanec musí pro tyto účely v samostatném dokumentu písemně sdělit elektronickou adresu, která není v dispozici zaměstnavatele (nesmí to být firemní email)

 • Zaměstnavatel musí zaslat vyhotovenou písemnost na tuto adresu, aby si ji zaměstnanec například mohl vytisknout nebo uložit

 • Písemnost může být podepsaná prostým elektronickým podpisem z obou stran, tzn. zaměstnavatel ani zaměstnanec nemusí použít uznávaný elektronický podpis

 • Zaměstnanec může od elektronicky uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě do 7 dnů od doručení např. na emailovou adresu. Je zde nutná písemná forma a jen do okamžiku začátku plnění smlouvy


V podstatě jde o doručování těchto písemností dle občanského zákoníku, kdy lze doručovat libovolnou cestou a tzv. navíc jsou zde ještě definovaná pravidla v §21 ZP. Touto cestou lze doručovat dokumenty, které nepodléhají přísnějšímu režimu. Ty, které podléhají přísnějšímu režimu jsou jmenovány v §334 ZP.

Pravidla pro elektronické doručování do vlastních rukou (přísnější režim)

Dle §334 ZP písemnosti, kde jde o jednostranná právní jednání (výpovědi z pracovních poměrů a dohod, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době a další písemnosti týkající se skončení pracovního poměru a dohod, odvolání vedoucího zaměstnance, mzdový a platový výměr) je potřeba doručovat dle postupu v §334 a) až §337 ZP. V §334 a) jsou definované způsoby doručování dokumentů a pak samostatně v §335 jsou formulovány podmínky elektronického doručování.

Zaměstnavatel může dokumenty, které spadají do přísnějšího režimu doručovat následovně:

 • Osobním předáním na pracovišti

 • Osobně kdekoliv bude zaměstnanec zastižen

 • Datovou schránkou

 • Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

 • Poštou


Doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací §335

 • Doručit písemnost zaměstnanci lze jen po předchozím písemném souhlasu, v němž zaměstnanec sdělí svou elektronickou adresu (nesmí to být adresa v dispozici zaměstnavatele, firemní email)

 • Před udělením souhlasu musí zaměstnavatel písemně poskytnout zaměstnanci informaci o podmínkách elektronického doručování

 • Zaměstnanec je oprávněn souhlas písemně odvolat

 • Písemnost doručovaná zaměstnavatelem elektronicky musí být podepsaná uznávaným elektronickým podpisem

 • Písemnost je doručena dnem, kdy převzetí potvrdí zaměstnanec datovou zprávou (odpověď zaměstnance na email), která již nemusí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem

 • Pokud zaměstnanec nepotvrdí převzetí do 15 dnů od dodání, má se za to, že je písemnost doručena posledním dnem této lhůty

 • Doručení bude neúčinné, pokud se doručovaná písemnost vrátí jako nedoručitelná (např. email neexistuje)

 • Zaměstnavatel může také doručovat i prostřednictvím datové schránky, pokud si ji zaměstnanec neznepřístupnil pro dodávání dokumentů od fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Pokud se zaměstnanec nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů od dodání, je písemnost doručena posledním dnem této lhůty.


Je zřejmé, že doručování písemností zaměstnanci bude flexibilnější a jednodušší, ale i tak bude muset být zaměstnavatel obezřetný (kvůli možným soudním sporům), aby měl vždy prokazatelně doloženo, že písemnost byla zaměstnanci doručena ať už jde o zjednodušený způsob doručování nebo jeho přísnější režim.

V příštím díle se podíváme na nové podmínky některých skupin zaměstnanců, drobné upřesňující úpravy a návrhy senátních změn. Těžko říct, jak to nakonec dopadne, zda sněmovna senátní návrh přehlasuje nebo některé návrhy příjme.

Read More
Nový ročník tradiční soutěže Fajn firma 55+ odstartuje v záříNový ročník tradiční soutěže Fajn firma 55+ odstartuje v září
Nový ročník tradiční soutěže Fajn firma 55+ odstartuje v září

JSRLZ

11 months ago

5 min read

Nový ročník tradiční soutěže Fajn firma 55+ odstartuje v září

Tisková zpráva JSRLZ (9. srpna 2023)

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. připravila s partnerskou společností Trenkwalder další ročník ocenění firem, které se věnují problematice zaměstnávání starších osob. Soutěž, do které se mohou zapojit podnikatelé, veřejná správa i neziskové organizace, se v letošním roce dočkala nového jména. Fajn firma 55+ bude novým titulem pro vítězné soutěžící, kteří mohou přihlášku posílat od 13. září do 6. listopadu 2023.

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. (JSRLZ) a společnost Trenkwalder a.s. mají tu čest oznámit nový ročník soutěže, která v minulosti nesla název Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+. „Letos uvádíme soutěž pod novým názvem "Fajn firma 55+", který následuje po třech úspěšných letech předchozích ročníků. Cíle soutěže zůstávají stejné – podporovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob starších 55 let a šířit povědomí o důležitosti této problematiky,” představuje Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která je organizátorem soutěže.

Stárnutí populace je fenomén, který se nevyhne žádnému regionu, a Jihočeský kraj není výjimkou. Michal Veselý, generální ředitel společnosti Trenkwalder, která se stala spoluorganizátorem soutěže, upozorňuje, že společnosti se dnes stále častěji potýkají s absencí kvalitních pracovníků: „Jedním z řešení tohoto problému je přijímání osob ve věku 55+, kterých v našem regionu přibývá. Bohužel, stále existují předsudky vůči zaměstnávání osob starších 50 let, přestože jsou pro firmy velkým přínosem. Lidé v tomto věku přinášejí na pracoviště dlouholeté zkušenosti, vyšší míru loajality, spolehlivosti a zodpovědnosti,” vysvětluje Michal Veselý.

Cílem soutěže Fajn firma 55+ je ocenit a motivovat společnosti v Jihočeském kraji, které aktivně přistupují k zaměstnávání osob ve věku 55+ a vytvářejí přátelské pracovní prostředí pro tuto skupinu zaměstnanců. Současně tak organizátoři chtějí podpořit šíření informací o této problematice a pomoci odstraňovat předsudky, které panují mezi zaměstnavateli vůči zaměstnávání starších lidí.

Michal Veselý vysvětluje důležitost a přínosy soutěže: „Jihočeský kraj má obrovský potenciál, který spočívá ve zkušenostech a odbornosti starší generace. Společnosti, které aktivně zapojují starší pracovníky či seniory do svých řad, vytvářejí inovativní a pestrou pracovní kulturu, která vede k dlouhodobé spokojenosti a výkonnosti zaměstnanců. Tato dynamika pomáhá získávat nové talenty a udržet kvalifikované pracovníky ve firmě,” zdůrazňuje Michal Veselý s tím, že soutěž Fajn firma 55+ nabízí jedinečnou příležitost pro firmy v Jihočeském kraji prezentovat své úspěšné přístupy a strategie v oblasti zaměstnávání osob 55+. Rovněž motivuje ostatní společnosti k tomu, aby se inspirovaly a přijaly nové perspektivy ve svém přístupu k lidským zdrojům.

Jsme rádi, že se spoluorganizátorem soutěže stala společnost Trenkwalder a.s., která na poli HR a personalistiky hraje nejen v našem regionu důležitou roli. Právě zaměstnavatelé, se kterými Trenkwalder úzce spolupracuje, jsou klíčoví aktéři se značným vlivem na utváření pracovního trhu. S rostoucím stárnutím populace je nutné, aby firmy byly aktivní a přizpůsobovaly se novým výzvám souvisejícím s tímto demografickým vývojem. Zaměstnávání osob nad 55 let se stává nezbytným prvkem pro udržení konkurenceschopnosti a dlouhodobého úspěchu podniků,” doplňuje Dana Feferlová.

Soutěž je určena pro podnikatelské subjekty, veřejnou a státní správu, neziskové organizace a společnosti s historií nejméně 1 roku, které mají sídlo či pobočku na území Jihočeského kraje. Přihlášky budou přijímány od 13. září do 6. listopadu 2023. Každá účastnící se společnost vyplní jednoduchou online přihlášku, kde stručně představí svůj přístup k zaměstnávání osob 55+.

Hodnocení společností bude probíhat ve třech kategoriích podle velikosti společností – Malá společnost (0–49 zaměstnanců), Střední společnost (50–249 zaměstnanců) a Velká společnost (nad 250 zaměstnanců). Výherci jednotlivých kategorií budou oznámeni na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční v prosinci.

JSRLZ a společnost Trenkwalder jako organizátoři soutěže věří, že Fajn firma 55+ bude silným impulsem pro posílení role osob starších 55 let na pracovním trhu. Partnerství s médii a dalšími organizacemi umožní šířit povědomí o této soutěži a zvýšit povědomí o potřebě podpory a uznání firem, které se věnují zaměstnávání lidí nad 55 let. I v letošním roce se tak do soutěže mohou zapojit partneři a mediálně podpořit propagaci soutěže a ocenění výherců. „V předchozích ročnících právě díky našim partnerům obdrželi soutěžící krásné a hodnotné ceny,” uzavírá Dana Feferlová.

Zájemci o bližší informace se již dnes mohou se soutěží seznámit prostřednictvím webu Jihočeského paktu zaměstnanosti www.jcpakt.cz pod jehož záštitou se soutěž koná. Obracet se mohou také na organizátory soutěže.

Organizátoři závěrem vyzývají všechny podnikatele a zaměstnavatele v Jihočeském kraji, aby se zapojili do soutěže Fajn firma 55+ a stali se součástí pozitivního příkladu, který povede k lepšímu a přátelskému zaměstnávání seniorů. Naše společné úsilí nám umožní dosáhnout udržitelného a inkluzivního pracovního prostředí, které přinese prospěch nejen firmám, ale i celému kraji.  Mějme společný cíl – přátelské zaměstnávání lidí 55+!

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. je odbornou organizací zaměřenou na realizaci aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů a na zpracování analýz a šetření spojených s touto problematikou. JSRLZ byla založena v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK) s cílem zajistit komunikaci a spolupráci mezi regionálními aktéry trhu práce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zajistit realizaci konkrétních aktivity, které budou v souladu s potřebami Jihočeského regionu. Posláním Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. je působit jako odborná platforma s vysokou neformální autoritou spojující pohledy regionálních aktérů a přispívat ke strategickému orientování činností těchto aktérů zainteresovaných na rozvoji lidských zdrojů spolu s podněcováním, přípravou a realizací aktivit naplňující klíčové priority v regionu.

Read More
Showing 1-5 of 16

Social Media

Follow us for the latest

We constantly post new interesting job offers, tips and look for talent there.

Trenkwalder @