Trenkwalder a.s.
Heřmanická 1648/5
SLEZSKÁ OSTRAVA
710 00 OSTRAVA 10

IČ: 25857011
DIČ: CZ25857011

Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2329.

T: +420 553 105 100
E: infoczech@trenkwalder.com

Trenkwalder a.s. Vás tímto opravňuje používat uveřejněné informace výhradně pro Vaše osobní, nekomerční použití. Materiály, které se nacházejí na těchto stránkách, nesmíte žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo vystavovat v síťovém prostředí.

Trenkwalder a.s. může obsah těchto stránek kdykoliv změnit bez předcházejícího oznámení. Společnost Trenkwalder a.s. není v žádném případě zodpovědná za žádné přímé nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím, respektive neposkytnutím informací a služeb na těchto stránkách, a nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, na které existují přepojení z těchto internetových stránek.

© Trenkwalder International AG – 2024 – všechna práva vyhrazena