O nás

Společenská odpovědnost

Na společenskou a sociální odpovědnost klademe velký důraz.

Vedoucí postavení na evropském trhu je pro nás symbolem úspěchu, stejně jako závazkem. Jako neustále rostoucí společnost ovlivňujeme i vývoj na pracovním trhu. Vědomě na sebe přebíráme zodpovědnost za toto stále se rozvíjející poslání. Proto jsou pro nás v první řadě důležití lidé. Vytváříme vztahy, které jsou založené na důvěryhodné a dynamické spolupráci s uchazeči a zaměstnavateli.

Přebíráme celospolečenskou zodpovědnost, jednáme v souladu s přísnými směrnicemi a zásadami pevně zakotvenými ve firemních předpisech. Podporujeme projekty, které jsou v souladu s našimi hodnotami a udržitelnost je základním prvkem našeho jednání a nedílnou součástí naší strategie.

Přijali jsme závazek uplatnit ve společnosti nejnovější principy a zásady v oblasti řízení a kvality. Své záměry vyjadřuje vedení naší společnosti vypracováním politiky kvality a stanovením cílů řízení pro jednotlivé procesy. Systém řízení společnosti je vytvořený, zdokumentovaný a zavedený na komplexní personální poradenství.

Společnost Trenkwalder, a.s. je držitelem certifikátu systému řízení, uděleného certifikační společností DNV. Kromě toho jsme držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání, vydané Úřadem práce ČR, generální ředitelství, č.j. UPCR-2017/108584/5 ze dne 24.1.2018.

Společnost Trenkwalder a.s. se ve všech svých činnostech zavazuje naplňovat legislativní požadavky, požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2015, požadavky společenské odpovědnosti a udržitelnosti, potřeby a očekávání svých zaměstnanců, zákazníků a ostatních zainteresovaných stran prostřednictvím principů stanovených mimo jiné v Politice jakosti, v Code of Conduct a v Etickém řádu.

Více v našem kodexu chování dodavatele.

Všechny hodnoty, které v Trenkwalder uznáváme, vycházejí z oboustranné důvěry v naše služby, projevené při důležitých personálních rozhodnutích. Trenkwalder si už od začátku svého působení zakládá na blízkosti své působnosti tak, aby Vás mohl podporovat při významných rozhodnutích. Respektujeme přitom individualitu každého partnerství. Kromě toho se svými ambicemi se snažíme dynamicky rozvíjet ve všech směrech. Při klíčových rozhodnutích jsme otevření a féroví.

Stabilním udržováním kvality našich služeb a transparentností všech procesů jsme spolehlivým partnerem na současném trhu práce.

Naše politika kvality.

(World Employment Confederation-Europe, dříve CIEET) Základní hodnoty společnosti Trenkwalder jsou v souladu se standardy WECglobal a proto jsme členem této konfederace poskytovatelů personálních služeb od roku 2014.

WECglobal zastupuje zájmy konzultantů na mezinárodní úrovni, pomáhá členům vykonávat jejich činnosti v právní regulovaném prostředí, prosazuje standardy kvality a činí kroky proti podvodným poskytovatelem těchto služeb. Cílem WECglobal je především přispět k vytvoření efektivně fungujícího trhu práce.

V rámci ČR působíme v Asociaci poskytovatelů personálních služeb, tzv. APPS, které je řádným členem WECglobal. 

Zelená firma

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Zároveň je tím bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru podporujeme v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu. Projekt naší firmě také umožňuje bezplatný svoz a následnou recyklaci velkého elektroodpadu.

V roce 2020 jsme získali certifikát společensky odpovědné firmy v rámci sběrové kampaně Re-mobile Den bez mobilu, do které jsme se zapojili. V rámci této kampaně jsme přispěli k benefitu pro životní prostředí, na aktivity Mobilního hospice Ondrášek / Jedličkův ústav pro postižené a vytvoření množství práce pro hendikepované a jinak znevýhodněné lidi.

Jako firma podporujeme jakoukoliv dobrovolnou práci a aktivitu a zapojujeme se do charitativních projektů. Účastníme se charitativních běhů v regionu s cílem podpořit dítě v nouzi. Celofiremně jsme se již několikátým rokem zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Před Vánoci nakupujeme charitativní vánoční stromečky v květináči, které předáváme interním zaměstnanců a následně společně vysazujeme v lesní školce. Pořádáme sbírky pro dobročinné bazary, útulky a azylové domy.

Rok 2023 nám přinesl jedinečnou příležitost uspořádat vlastní charitativní akci s názvem "Andělská výzva", do níž jsme se zapojili jak my, tak i naši klienti. Během celého měsíce září jsme se spojili ve snaze shromáždit kilometry prostřednictvím chůze a běhu. Společnými silami jsme dosáhli ohromující vzdálenosti 19 886 kilometrů. Toto úsilí nám umožnilo následně poskytnout finanční podporu charitativní organizaci Dobrý Anděl.