Na nás se vždy můžete spolehnout

Už od založení klade společnost Trenkwalder velký důraz na společenskou a sociální zodpovědnost. Vedoucí postavení na evropském trhu je pro nás symbolem úspěchu, stejně jako závazkem. Jako neustále rostoucí společnost ovlivňujeme i vývoj na pracovním trhu. Vědomě na sebe přebíráme zodpovědnost za toto stále se rozvíjející poslání. Proto jsou pro nás v první řadě důležití lidé. Vytváříme vztahy, které jsou založené na důvěryhodné a dynamické spolupráci s uchazeči a zaměstnavateli. A přebíráme celospolečenskou zodpovědnost a podporujeme projekty, které jsou v souladu s našimi hodnotami.

 

 

Sociální odpovědnost

Sociální odpovědnost
jako závazek lidem a společnostem.

Ekonomická odpovědnost

Neustálý růst založený na kvalitě,

službách a inovacích.

Ekologická odpovědnost

Ochrana životního prostředí

a přírodních zdrojů.

Systém řízení

Přijali jsme závazek uplatnit ve společnosti nejnovější principy a zásady v oblasti řízení a kvality. Své záměry vyjadřuje vedení naší společnosti vypracováním politiky kvality a stanovením cílů řízení pro jednotlivé procesy. Systém řízení společnosti je vytvořený, zdokumentovaný a zavedený na komplexní personální poradenství.

 

Společnost Trenkwalder, a.s. je držitelem certifikátu systému řízení, uděleného certifikační společností DNV. Kromě toho jsme držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání, vydané Úřadem práce ČR, generální ředitelství, č.j. UPCR-2017/108584/5 ze dne 24.1.2018.

Politika kvality

Všechny hodnoty, které v Trenkwalder uznáváme, vycházejí z oboustranné důvěry v naše služby, projevené při důležitých personálních rozhodnutích. Trenkwalder si už od začátku svého působení zakládá na blízkosti své působnosti tak, aby Vás mohl podporovat při významných rozhodnutích. Respektujeme přitom individualitu každého partnerství. Kromě toho se svými ambicemi se snažíme dynamicky rozvíjet ve všech směrech. Při klíčových rozhodnutích jsme otevření a féroví.

 

Stabilním udržováním kvality našich služeb a transparentností všech procesů jsme spolehlivým partnerem na současném trhu práce.

Naše Politika kvality 2019.

Členství ve WECglobal

(World Employment Confederation-Europe, dříve CIEET)

 

Základní hodnoty společnosti Trenkwalder jsou v souladu se standardy WECglobal a proto jsme členem této konfederace poskytovatelů personálních služeb od roku 2014.

 

WECglobal zastupuje zájmy konzultantů na mezinárodní úrovni, pomáhá členům vykonávat jejich činnosti v právní regulovaném prostředí, prosazuje standardy kvality a činí kroky proti podvodným poskytovatelem těchto služeb. Cílem WECglobal je především přispět k vytvoření efektivně fungujícího trhu práce.

 

V rámci ČR působíme v Asociaci poskytovatelů personálních služeb, tzv. APPS, které je řádným členem WECglobal. 

Trenkwalder akademie 2017 - 2018

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Počet osob zapojených do projektu: Celkem 76 zaměstnanců žadatele.

 

Zapojeni zaměstnanci se budou účastnit vzdělávacích kurzů z těchto oblastí:

 

  • Specializované IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Jazykové vzdělávání
  • Interní lektor

 

Realizátor projektu: Trenkwalder a.s.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Květa Kupčáková

tel: +420 553 105 133

mail: k.kupcakova@trenkwalder.com

Partnerství s Dolní oblastí Vítkovice, z.s.

Naše společnost je zapojena do projektu „Partneři a parťáci“ Spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, který byl založen za účelem přípravy a realizace projektů na proměnu území Dolní oblasti Vítkovice. Aktuálně spravuje industriální památky „Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren“, které byly v roce 2002 prohlášeny Nařízením vlády č. 337/2002 Sb. za Národní kulturní památku a v roce 2008 se staly součástí Evropského kulturního dědictví. Objekty v areálu LANDEK PARK, které jsou rovněž ve správě spolku, jsou prohlášeny MK ČR za kulturní památky a areál se nachází v ochranném památkovém pásmu „Národní přírodní památky Landek“.

 

Projekty přináší regionu jedinečnou možnost spojit historii se současností a budoucností. Díky spolku vzniklo efektivní propojení správy a řízení projektu nejvýznamnějších historických a technických památek v regionu.

Ekologie a společenská odpovědnost

Zelená firma

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Zároveň je tím bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru podporujeme v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál.

 

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu. Projekt naší firmě také umožňuje bezplatný svoz a následnou recyklaci velkého elektroodpadu.

 

 

Společensky odpovědná firma

V roce 2020 jsme získali certifikát společensky odpovědné firmy v rámci sběrové kampaně Remobile Den bez mobilu, do které jsme se zapojili. V rámci této kampaně jsme přispěli k benefitu pro životní prostředí, na aktivity Mobilního hospice Ondrášek / Jedličkův ústav pro postižené a vytvoření množství práce pro hendikepované a jinak znevýhodněné lidi.

 

Jako firma podporujeme jakoukoliv dobrovolnou práci a aktivitu a zapojujeme se do charitativních projektů. Účastníme se charitativních běhů v regionu s cílem podpořit dítě v nouzi. Celofiremně jsme se již několikátým rokem zapojili do projektu Ježiškova vnoučata. Před Vánoci nakupujeme charitativní vánoční stromečky v květináči, které předáváme interním zaměstnanců a následně společně vysazujeme v lesní školce. Pořádáme sbírky pro dobročinné bazary, útulky a azylové domy.