Plánování kariéry je důležitý krok, který dokáže do velké míry ovlivnit nejen Vaše profesní směřování, ale i celkovou spokojenost s novým zaměstnáním. Abyste byli ideálním uchazečem pro více zaměstnavatelů, stačí dodržovat jen pár zlatých pravidel.

Vizitka dobrého uchazeče

Životopis

Rozbíhat nebo měnit směřování Vaší kariéry bude jednodušší se správně napsaným životopisem. Abyste na první pohled zaujali, je důležité vejít se do dvou stran, přitom byste měli předložit jen klíčové údaje a ve správném pořadí:

 

 • Hlavička: Jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje, odkaz na LinkedIn profil.
 • Resumé: Shrnutí nejrelevantnějších profesních zručností a osobnostních předpokladů v jedné, maximálně dvou větách.
 • Praxe: Výstižný popis Vašich pracovních zkušeností od aktuální po nejstarší.
 • Vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání s postupností od nejvyššího po nejnižší, případně dodatečné certifikáty a studijní pobyty.
 • Jazyky: Úrovně jazykových znalostí (porozumění, hovoření, psaní) vycházející ze Společného evropského referenčního rámce (CEF úrovně).
 • Zručnosti: Osobnostní, technické, teoretické, řidičské.
 • Projekty: Dobrovolné a zajímavé projekty mimo práci.
 • Reference: doporučení od nadřízených nebo profesorů.

 

Motivační dopis

Když se ucházíte o konkrétní pracovní pozici, tak právě motivační dopis je tím dokumentem, který může rozhodnout o pozvání na pohovor. Proto bez ohledu na to, jestli ho při popisu výběrového procesu vyžadují anebo ne, čas věnovaný jeho přizpůsobování konkrétní pracovní pozici se určitě vyplatí. Kromě toho si při psaní příslušného textu lépe uvědomíte Vaše charakteristické vlastnosti a důležité zručnosti, ze kterých můžete na pohovoru vycházet. Dobrý motivační dopis je:

 

 • Aktualizovaný a v souladu s každým ucházením se o pracovní nabídku.
 • Upřímný v předkládaných informacích.
 • Vystihující Vaši kvalifikaci spojenou s předpoklady na danou pozici.
 • Stylisticky a gramaticky správný.
 • Formální.

 

Průvodní text

Při posuzování kandidátů má velkou váhu i průvodní text v mailové komunikaci. Jde o úplně první projev z Vaší strany, který by měl vhodně uvést přiložený životopis a motivační dopis. Právě tady se očekává odůvodnění Vašeho zájmu o danou pozici.

 

Pokud je pro danou pozici motivační dopis podmínkou, tak je vhodné do průvodního textu shrnout nejpodstatnější informace, které Vás na danou pozici mohou doslova prodat.

 

Reference

Smysl různých posudků a doporučení od nadřízených, případně jiných vážených spolupracovníků, nabírá v dnešní době na váze. Existují 2 formy a jejich vnímání z personálního hlediska:

 

 • písemná – formální a s rezervou
 • telefonická – upřímná a cílená

 

Z tohoto důvodu se často stane, že bez ohledu na ucelenou písemnou referenci si personalista dodatečně ověří fakta po telefonu.

 

Informovanost

Abyste ze sebe dostali to nejlepší, připravte se na nejhorší! Co všechno je třeba si před pohovorem nastudovat?

 

 • Souhrnné informace o segmentu ve kterém společnost působí
 • Zaměřujte se na klíčové fáze v rámci Vaší dosavadní kariéry
 • V případě, že Vám chybí pracovní zkušenosti, zaměřte se ještě více na Vaše silné stránky
 • Prodejte své zručnosti a zkušenosti na konkrétních příkladech
 • Zamyslete se, proč jste právě Vy vhodným kandidátem na obsazovanou pozici
 • Přichystejte si aspoň 2 doplňující otázky

 

První dojem

Při osobním kontaktu s personalistou a potenciálním nadřízeným vědomosti nestačí. Důležité  jsou i upravený zevnějšek a vystupování, proto si za každých okolností snažte zachovat chladnou hlavu a chovejte se co nejvíc přirozeně.

 

S mírnou nervozitou se na pohovorech počítá, no dejte si záležet na těchto podvědomých signálech:

 

 • pevný stisk ruky
 • jednoznačná řeč a postoj těla
 • správné dýchání

 

Buďte perfektním kandidátem.