Obecně
Co vše nám můžete poskytnout?
Poskytujete i odbornou pracovní sílu?
Jaké jsou lhůty pro dodání služeb?
Jak probíhá spolupráce?
Jaká je cena Vašich služeb?
Jak zajistíte, že vše bude tak, jak jsme se dohodli?
K dočasnému přidělení
Jak je to s pojištěním zaměstnanců či rizika případných škod?
Jak řešíte otázku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
Jsou všechny služby v souladu s nejnovějšími zákonnými ustanoveními?
Jaký je postup, pokud zaměstnanec nepracuje podle našeho očekávání?
Jak přistupujete k přesčasům?